Marmaris’i geliştirmek ve Marmaris’lilere daha iyi yaşanabilecek bir ortam oluşturabilmek için bir araya gelen farklı meslek ve birikime sahip dokuz kişi, 2018 yılı Mart ayı içinde “Marmaris İçin Ben” adlı bir gönüllü grubu oluşturdu. Grup kendi ürettiği projelere ek olarak bu projelerden doğrudan ve en çok etkilenecek olan Marmaris’lilere de danışmanın yerinde olacağına karar verdi. Bu amaçla Marmaris’e yönelik, herkese açık bir proje yarışması düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünüldü. “Bizim Neyiniz Eksik?” adı verilen bu yarışmaya katılan projeler arasında uygulanabilir olanlarla bir proje havuzu oluşturması ve seçilen projelerin ilgili kuruluşlarla beraber uygulanması hedeflendi.
Kendi kurumsal çatısını oluşturuncaya kadar, başta mali, idari ve yasal konuların ilgili mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için Marmaris’te yerel yönetimi elinde bulunduran CHP’nin desteği istendi ve alındı.“Bizim Neyimiz Eksik?” yarışması bağımsız bir proje olarak ele alınmakta olup projesinin yürütücü organizasyonu günlük işleyişte “Marmaris İçin Ben” gönüllü grubu ve yasal işlemlerde ise CHP’dir. İlk aşamada Yürütme Kurulu Marmaris İçin Ben gönüllü grubunun üyelerinden oluşmaktadır.

Projenin Amaçları
 • Marmaris’lilerin yaşam kalitesini arttırmak için bir proje havuzu oluşturmak
 • Halkın politik karar alma mekanizmasına katkısını arttırmak
 • İnsanları sorunlar ve çözümleri konularında düşünmeye teşvik etmek
 • İnsanları proje üretmeye ve yönetmeye teşvik etmek, bu konuda eğitmek
 • İlgili kuruluşların Marmaris’e katkıda bulunabilmeleri için yardımcı olmak
 • Marmaris’e yatırımcı çekmek
 • Marmaris için katma değer oluşturmak
 • Kent gelişimini planlamaya katkıda bulunmak
 • Örnek bir proje ve proje yönetimi oluşturmak
 • Marmaris’in tanıtımına ve markalaşmasına katkıda bulunmak
 • Parti programının daha bilinçli hazırlanmasına katkıda bulunmak

Değerlendirme Kriterleri

Uygulanabilirlik (0 ile 20 arası)

 • Mali kaynak gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • İnsan kaynağı gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Bilgi gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Zaman gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Diğer altyapı gereksinimi (0 ile 4 arası)

Sürdürülebilirlik (0 ile 20 arası)

 • Mali kaynak gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • İnsan kaynağı gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Bilgi gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Zaman gereksinimi (0 ile 4 arası)
 • Diğer altyapı gereksinimi (0 ile 4 arası)

Ekonomik etki (-10 ile 20 arası)

 • İstihdam yaratma (-3 ile 6 arası)
 • Maddi katma değer yaratma (-3 ile 6 arası)
 • Başka alanlarda kullanılabilecek ara ürün/hizmet yaratma (-2 ila 4 arası)
 • Gider azaltıcı unsur içerme (-2 ile 4 arası)

Çevresel etki (-10 ile 20 arası)

 • Toprağa etki (-2 ile 4 arası)
 • Suya etki (-2 ile 4 arası)
 • Havaya etki (-2 ile 4 arası)
 • Ormana etki (-2 ile 4 arası)
 • Bitki ve hayvanlara etki (-2 ile 4 arası)

Sosyal etki (-10 ile 20 arası)

 • Kadınlara etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Çocuklara etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Yaşlılara etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Engellilere etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Kimsesizlere etkisi (-1 ile 2 arası)
 • İşsizlere/yoksullara etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Toplumu birleştirme/kaynaştırmaya etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Yaşamı kolaylaştırma etkisi (-1 ile 2 arası)
 • Sivil Toplum Kuruluşlarından yararlanma (-1 ile 2 arası)
 • Belediye dahil kamu kuruluşları ile çalışma (-1 ile 2 arası)
Başvuru Koşulları Nelerdir?
 • Adayların www.bizimneyimizeksik.com adresine üye olması gerekmektedir. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya proje gönderen kişiler, projelerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. "Bizim neyimiz eksik " herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Adaylar 1 den fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma bireysel ve Grup olarak katılım yapılabilir.
 • Yarışmaya her yaş grubundan katılınılabilir.
 • Yarışmaya Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen herkes katılabilir. 
 • Yarışmaya jüri üyeleri, değerlendirme kurulu üyerleri ve yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları katılabilir ancak ödül almaya hak kazanamazlar.

Yürütme Kurulumuz

Destekçilerimiz

Sorularınız ve Merak Ettikleriniz İçin